Fixatie Disparatie onderzoek

Zeker weten dat u de juiste bril  aanschaft!

Hoe weet u zeker dat u de juiste bril aanschaft?

Herman vindt het erg belangrijk dat er verder wordt gekeken dan alleen  naar de brilsterkte. De oogstand is namelijk ook van wezenlijk belang voor het dieptezien, ofwel stereopsis. Door middel van een vragenlijst en een vooronderzoek kan Herman erachter komen of uw ogen goed met elkaar samenwerken.

Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er een vervolgafspraak gemaakt worden voor een uitgebreid onderzoek. Dit onderzoek zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen en kost € 75 euro.

Mochten uw ogen wel goed met elkaar samenwerken, dan heeft Herman door middel van het vooronderzoek toch extra informatie verkregen over uw dieptezien. Dit is erg belangrijk in de keuze welk type glas we aan u adviseren, want soms is het beste glas op de markt niet het beste glas voor u.

Fixatie Disparatie

 

Onze ogen kijken in een goede situatie samen naar één punt. Ze leveren dan via onze oogzenuwen twee beelden aan waar onze hersenen één geheel van maken. Wanneer de ogen niet precies naar hetzelfde punt kijken, moeten onze hersenen een grote inspanning leveren om de twee binnenkomende beelden samen te voegen tot één beeld en dan is er sprake van een fixatie disparatie.

 

De moeite en de inspanning die ons visuele systeem dan moet leveren kan leiden tot zogeheten asthenope klachten. Asthenopie is een verzamelterm voor allerlei oogklachten die veroorzaakt en versterkt worden door ingespannen gebruik van de ogen. Dit kunnen verschillende klachten zijn zoals:

 • In de loop van de dag toenemende hoofdpijn;
 • Lichtgevoeligheid, zeer veel behoefte aan een zonnebril;
 • Concentratieproblemen (met name bij lezen of tijdens scrollen met de computer);
 • Moeite om ‘langdurig’ te lezen en/of computeren (of ander werk wat dichtbij plaatsvindt);
 • Vermoeide en branderige ogen;
 • Moeite met zien in de schemering (autorijden op een donkere onbekende weg);
 • Spanning in de nek en/of schouder;
 • Tijdens het lezen staan de worden niet rustig;
 • Geïrriteerde ogen, steken, zanderig gevoel;
 • Verminderd diepte zien;
 • Niet lang kunnen fixeren op een vast punt;
 • Dubbelbeelden.

 

Wanneer u zich herkent in één of meer van de bovenstaande klachten raden wij u aan om een afspraak met Herman te maken. Herman zal dan zeer nauwkeurige testen uitvoeren met de Polatest van Zeiss en de meet- en correctiemethode van H.J. Haase. Wanneer bij u fixatie disparatie wordt vastgesteld kan hij via een binoculair onderzoek nagaan hoe de storing van de samenwerking van de ogen verholpen kan worden. Een mogelijkheid hierin zijn prismatische glazen.

 

Door een prisma toe te voegen aan het brillenglas wordt ervoor gezorgd dat de beelden van beiden ogen op hetzelfde punt op het netvlies terecht komen, zonder dat uw hersenen of oogspieren extra inspanningen moeten leveren. In de prismabril worden uiteraard ook mogelijke andere correcties verwerkt.

 

Mogelijke klachten in de praktijk:

 • Moeite met schrijven tussen de lijntjes;
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen;
 • Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker);
 • Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal;
 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende driedimensionale beelden op papier;
 • Hoofd niet rechthouden tijdens die studie;
 • Balans en evenwicht is verstoord.