Privacybeleid - Hartemink Optiek

Privacy verklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom vertellen wij hieronder graag hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Als u na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen heeft, horen wij dat graag.

Wij kunnen, als wij dat nodig vinden of vanwege wijzigingen in regelgeving, deze verklaring aanpassen. De meest actuele versie van de privacy verklaring vindt u altijd op onze website. Wij raden u aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzingen op de hoogte blijft.

Hartemink Optiek, gevestigd aan Boliestraat 11-A, 7001 BA Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@harteminkoptiek.nl , T. +31 (0)314 84 01 34

Herman Hartemink is de Functionaris Gegevensbescherming van Hartemink Optiek. Hij is te bereiken via info@harteminkoptiek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hartemink Optiek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@harteminkoptiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hartemink Optiek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Hartemink Optiek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hartemink Optiek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hartemink Optiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Relatiebeheer
Wij krijgen uw naam, adres en contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst en bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

Website bezoek en contactformulieren
Wij krijgen de gegevens die u invult in de webformulieren. Deze gebruiken wij om contact met u op te nemen en voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die diensten afneemt van Hartemink Optiek maar ook van onze zakelijke contactpersonen.

Wij krijgen de persoonsgegevens in eerste instantie rechtstreeks van u zodra u een dienst afneemt. Ook kan het voorkomen dat wij uw gegevens van derden krijgen.

Zakelijke contactpersonen verstrekken in de zakelijke relatie persoonsgegevens voor het onderhouden van contact.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Wij schakelen externe dienstverleners in om ons te helpen met verschillende processen of diensten. Soms hebben zij daar persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert.

Met alle dienstverleners die wij inschakelen, sluiten wij een overeenkomst waarin wij afspreken wat zij met uw gegevens mogen doen en hoe lang zij die mogen bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hartemink Optiek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Naam: _ga
Functie: onderscheiden gebruikers
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam_gat
Functie: onderscheiden gebruikers
Bewaartermijn: 24 uur

Naam_gid
Functie: afronden van verzoeken
Bewaartermijn: 10 minuten

WordPress functionele cookies

_wordpress_test_cookie
Deze wordpress cookie zorgt ervoor dat er cookies op de website kunnen worden gebruikt.
Duur: per sessie

wp-settings-7
Deze wordpress cookie wordt gebruikt om de interface en werking van de website aan te passen voor de wordpress administrators. Deze cookie is enkel van toepassing voor de administrator gebruikers in de CMS database van de website.
Duur: 1 jaar

wp-settings-time-7
Deze wordpress cookie wordt gebruikt om de interface van de website aan te passen voor de wordpress administrators. Deze cookie is enkel van toepassing voor de administrator gebruikers in de CMS database van de website.
Duur: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hartemink Optiek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@harteminkoptiek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hartemink Optiek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hartemink Optiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@harteminkoptiek.nl.

Op Woensdag 17-07 en 24-07 zijn wij gesloten.
Op Woensdag 17-07 en 24-07 zijn wij gesloten.